Pinxia Laser Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

Pinxia Laser Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

3D laser texture processing

Contact
Pinxia Laser Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
Zhongjun-Li
+86.18621803333
HuiWang road No.599, Jiading, Shanghai
TEL: +86.021-59978652
FAX: +86.021-59978653
Dongguan Pinxia Laser Technology Co.,Ltd.
Guancheng-Lu
+86.13929205998
Daling hills of science industrial park,Dongguan
TEL: +86.0769-85655678
FAX: +86.0769-82781123

News

2015-04-29

上一篇:

下一篇: